1 mayıs açıklamalar adana alibeyköy almanya altınşehir amed amerika anadolu anadolu alevi hareketi anadolu federasyonu anadolu kültür merkezi ankara antakya antalya antep anti-emperyalist cephe armutlu armutlu haber ataşehir avcılar avrupa avusturya bağcılar bahçelievler bakırköy basın emekçileri meclisi bayrampaşa belçika belgesel beşiktaş beykoz boğaziçi bulgaristan bursa cephe milisleri çağlayan çanakkale çayan çayan mahallesi çekmece çerkezköy dağevleri denizli dersim dev-genç devrimci alevi hareketi devrimci işçi hareketi dhkc dhkc gerilla direnişler diyarbakır doğançay duyurular dünya düzce elazığ emekli meclisi esenyurt eskişehir festival filistin filmler FOSEM Fransa galatasaray gazi Gebze gençlik gerilla giresun gözaltı grup yorum gülsuyu gülsuyu gülensu gündoğdu hacı ahmet Hacıahmet hacıhüsrev halk bahçesi halk cephesi halk meclisi halkın hukuk bürosu halkın mühendis mimarları hasan ferit gedik hasköy hatay hindistan hollanda Isparta idil halk tiyatrosu idil kültür merkezi ikitelli ingiltere İngiltere istanbul isveç isviçre İsviçre işçi meclisi italya izmir kadıköy kampanyalar kamu emekçileri cephesi karadeniz kartal kazova kazova bülten kınık kıraç kocaeli kore kurslar kuruçeşme küba küçükçekmece kültür sanat kütahya lubnan malatya maltepe Maraş mardin Mektuplarımızla Tecriti Kıralım mersin muğla Muharrem Karataş munzur nurtepe okmeydanı ortaköy ömürtepe örnektepe piknik Polonya radyo röportajlar sakarya samsun sanat meclisi sarıgazi sesli okuma Sevgi Erdoğan Vefa Evi siirt silivri silvan sinop spor suriye sümerler şiir şiirler şişli taksim tavır dergisi TAYAD tekirdağ tiyatro Tokat trabzon tuzla türkiye UTMP videolar wan yalova yenibosna yeşilkent yunanistan yürüyüş dergisi Zürich

Peter Frank'ın Türkiye'ye Gidişiyle İlgili Mecliste Soru Önergesine Cevap Verildi

16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde Almanya Emperyalizmi tarafından tutuklanan Özgül Emre, İhsan Cibelik ve Serkan Küpeli'nin tutuklama emrini veren Federal Savcı Peter Frank, 5-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye'ye gitmişti. Almanya emperyalizminin Türkiye faşizmi ile karşı devrimci faaliyetlerindeki işbirliği yıllardır bilinse de, bu ilişki bu kadar aleni ve halkların gözleri önünde sürdürülmemişti. Bize diyorlar ki "bakmayın sözde mülteci krizine, NATO üyelik krizine, F-16 krizine. Söz konusu devrimciler olunca her türlü işbirliği yaparız, güçlerimizi ve bilgimizi tek güç haline getiririz".

Peter Frank'ın Türkiye'ye gidişiyle ilgili mecliste soru önergesi yapan Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut'a Federal Hükumet tarafından cevap verildi.

Sorular ve cevaplar şu şekilde oldu:

1) Peter Frank'ın Türkiye ziyaretinde somut olarak kimlerle görüştüğüne dair elinizde bilgi var mı?

Peter Frank Türkiye ziyaretinde Yargıtay Başsavcısı sayın Bekir Şahin, Yargıtay Başkanı sayın Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Bakanı sayın Bekir Bozdağ ve devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

2) Federal Almanya'nın başka hangi yetkilisi bu ziyarete katılım sağladı?

Peter Frank'ın Türkiye ziyaretinde başka hiçbir resmi temsilci yer almadı. Peter Frank Türkiye’de Ankara konsolosluğu tarafından ağırlanmıştır.

3) Tek tek kişilerle, özellikle devlet başkanı Erdoğan ile somut olarak neler görüşüldüğüne dair bilgileriniz nedir?

Birinci cevapta isimleri geçen kişiler ve Federal Savcı arasında geçen görüşmelerde ceza hukukunun görevleri ve işleri hakkında konuşuldu. Somut davalar hakkında konuşulmadı. Ayrıca belirtmeliyiz ki Federal Hükumet ilkesel olarak uluslararası muhataplarla yapılan özel görüşmelerin detayları hakkında bilgi vermez.

4) İki ülke arası işbirliği ve veri alışverişi hakkında konuşulduğuna dair federal hükumetin bilgisi varmı. Var ise konuşmaların sonuçları nedir?

İşbirliği ve veri alışverişi hakkında anlaşma yapılmadı. Ayrıca üçüncü cevabımızda söylediğimiz geçerlidir.

5) Ceza davalarında verilen cezai mahkumiyetler ve bunları takip eden yaptırımlara ilgili Türkiye ve Almanya arası hangi aralıklarla veri alışverişi yapılıyor ve hangi kayıtların hangi belgeleri iletiliyor?

Ceza davaları konusunda yapılan bilgi alışverişi Avrupa Birliğinin Adli Yardımlaşma anlaşmasının kurallarına göre yapılmaktadır. Buna göre, her dört ayın sonunda Federal Merkezi Kayıt Şubesinde (BZR) toplanan TC vatandaşlarının Almanya'da cezai yaptırım ile sonuçlanan davaları hakkındaki bilgiler T.C. Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne iletilir. Bunun için toplanan bilgiler baskıya hazır hale getirilir ve özel belgeler halinde iletilir.

6) 2017-2021 yılları arasında kaç dava ile ilgili bilgi iletilmiştir (lütfen her yıl için ayrıca rakam belirtin) ve kaç durumda hassas bilgiler nedeniyle (örneğin politik içerikli davalar) bilginin iletilmesinden vazgeçilmiştir?

-1959 yılında varılan AB Adli Yardımlaşma anlaşmasının 22.maddesi gereğince

2017 yılında 47.779

2018 yılında 51.759

2019 yılında 57.531

2020 yılında 63.970

ve 2021 yılında 69.790 dava hakkında Türkiye'ye bilgi iletilmiştir. Hiç bir davada bilgi iletilmesinden vazgeçilmiştir.

7) ///

8) Berlin-Brandenburg Yüksek İdari Mahkemesinin 30 Mayıs 2006 tarihli ve OVG 10 B 3.05 No’lu kararında yapılan yoruma göre, Türkiye’deki sınır denetim makamları, iletilen veriler ve merkezi soruşturma arşivinde bulunan kayıtlar kullanılarak kişilerin Almanya’daki adli durumu ile ilgili bilgi sahibi olabilme olasılığına sahipler. Bu konuda Federal Hükümet adım atmayı düşünüyor mu?

 

Federal Hükümet, atıfta bulunulan mahkeme kararıyla ilgili adımlar atmayı düşünmüyor. Bahsı geçen Yüksek İdari Mahkemesinin kararındaki yorumun devamında da söylendiği gibi, Almanya’da cezai mahkumiyet verilen kişi, eğer başka hususlarda gelişmeler söz konusu değilse, Türkiye sınırında ayrıca bir soruşturmaya tabii tutulmuyorlar. 

9) Almanya’da düzenli ikamet eden kaç kişiye 2017’den bu yana Türkiye’ye iletilen veriler üzerinden dava açılmıştır ve kaç kişiye sınır dışı yasağı verilmiştir.

Federal Hükümetin bu konuyla ilgili bilgisi yoktur.

10) Türkiye’ye iletilen dosyalar Türkiye’de hangi kurum tarafından denetleniyor ve o kurum dışında hangi kurumlar bu bilgilere erişim sağlayabiliyor?

Federal Hükümetin bilgisine göre iletilen bilgiler Türkiye’nin merkezi kayıt kuruluşunda toplanıyor. Merkezi kayıt kuruluşu  2005 tarihli 5352 no’lu yasaya göre TC Adalet Bakanlığı tarafından denetleniyor. Yasanın 13.maddesine göre, merkezi kayıt kuruluşunda bulunan bilgilere erişebilmek için şu koşullar yerine getirilmelidir;

(1) Bir suçla ilgili soruşturma ve kovuşturmalar sırasında, aşağıdakiler kayıtlara geçirilebilir

adli sicil kaydında [aktif cezalar] ve arşif kaydında [verilen cezalar, süresi dolmuş veya affedilmiş]

a. doğrudan bir mahkeme, bir hakim ve bir kıdemli savcı,

b. Adalet Bakanı'nın onayı ile güvenlik birimleri ve diğer kamu kurumları ve kuruluşlar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşların, aşağıdaki durumlarda kişiler hakkında mevzuat, suç ve adli sicil bilgilerine erişimini Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak öngörmektedir. Kişilerin kendileri de kendi adli sicil veya arşif kayıtlarını yukarıda belirtilen kurallara uygun şekilde erişebilirler. Buradan çıkan sonuçları kağıt halinde veya dijital şekilde kullanabilirler.

Onun dışında 5 no’lu cevaba atıfta bulunulur.

11) Federal Hükümet, iletilen suç verilerinin korunması hakkında herhangi bir bilgiye sahip mi, ve eğer öyleyse, bunlar neye ve hangi gerçeklere dayanmaktadır?

Türk Adli Sicil Kanunu, izinsiz ifşaya karşı koruyucu hükümler içermektedir. Merkezi Ceza Dairesi kayıtlarındaki verilerin izinsiz ifşa edilmesi, kullanılması, ve kayıtların silinmesine ilişkin son tarih ile ilgili yasal düzenlemeler vardır. Adli sicil kayıtlarındaki bilgiler ayrıca Türk veri koruma mevzuatı kapsamında kişisel verilerdir, ancak veri sahibinin rızası veya kanunda öngörülen bir sebeple paylaşılabilir.

12) Federal Hükümet, kriminal istihbarat değişimi uygulamasının

özellikle Federal Anayasa Mahkemesi'nin içtihadı göz önünde bulundurulduğunda - bkz.

27 Mayıs 2020 tarihli Karar - 1 BvR 1873/13, 1 BvR 2618/13 (Envanter Veri Bilgileri II) – güncel veri koruma ve anayasal haklar ile uyumlumudur, yasal değişiklik ihtiyacı görüyor mu ve ne gibi ihtiyaçlar görüyor?

Federal Hükümet'in görüşüne göre, Federal Merkezi Sicil Yasası'nın (BZRG) 57. maddesindeki adli sicil kayıtlarının değişiminin düzenlenmesi mevcut anayasal gereklilikleri karşılamaktadır. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DS-GVO) düzenlemeleri doğrudan geçerlidir ve dolayısıyla BZRG'nin 57(3) maddesinin uygulama alanına da girmektedir. Tekil davalarda oluşan münferit durumlarda, aktarımlar DS-GVO'nun 5. Bölümüne (Kişisel Verilerin Üçüncü Ülkelere veya Uluslararası Kuruluşlara Aktarımı) uygun olmalıdır.

13) ///

(14) 2017'den 2021'e kadar Alman mahkemeleri tarafından Türk vatandaşlarına verilen cezai mahkumiyet kararlarının verileri kaç kez iletilmiştir (lütfen yıllara göre ayırın) ve bu iletilme taleplerin kaç tanesinde siyasi arka plan vardı?

Ceza kararlarının kopyalarının iletilmesi, karşılıklı adli yardımlaşma için iletimin nedenini belirten adli bir talep gerektirir. Münferit durumda siyasi zulüm riski varsa, Avrupa Karşılıklı Yardım Sözleşmesi’nin 2.maddesi gereğince adli yardım sağlanmaz. Federal Hükümet Türkiye’nin Alman mahkemeleri tarafından Türk vatandaşları aleyhine verilen ceza kararlarının kopyalarının iletilmesine ilişkin taleplerinin istatistiğini tutmamaktadır.

Veri toplama ve iletme işleminin elden yapılması ise genel değerlendirme bağlamında orantısızdır ve Federal Hükümet’in kabiliyetini tehlikeye atacaktır.

BZR'den alıntıların iletilmesi söz konusu olduğunda, protokol verileri BZRG madde 21a, fıkra 2, cümle 3 uyarınca bir yıllık bir silme süresine tabidir. Bu nedenle, yalnızca Ağustos 2021’den Aralık 2021'e kadar Türkiye'nin ceza davalarında karşılıklı adli yardım talebine koşulsuz ve kapsamlı uyulduğu belirtilir. Federal Hükümet’in elinde bunun dışına çıkan bilgiler yoktur.

15) 2020 ve 2021 yıllarında Alman mahkemeleri tarafından verilen hangi cezai mahkumiyet kararları Türk makamlarına iletildi? (lütfen mahkeme, karar tarihi ve dosya numarasını belirtiniz)

Soru 14'e verilen cevaba atıfta bulunulmuştur.

 

 

16) "Yeni Şafak" gazetesinde yer alan, Türkiye'ye yeni iade taleplerinde bulunulduğu haberi doğru mudur? Eğer öyleyse, ne zaman ve 2022 yılında kaç tane talepte bulunuldu- ve ilgili kişilerin sözde Gülen hareketinin destekçileri olduğu mu iddia ediliyor?

İade talepleri hakkında güvenilir bilgi sağlayan iade istatistikleri Almanya'nın 2022 yılına ilişkin henüz mevcut değildir. Aşağıdaki geçici rakamlar (19 Temmuz 2022 itibariyle) manuel değerlendirme yoluyla belirlenmiştir: 2022 yılında şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen 48 iade talebi kaydedilmiştir.

Bu rakamların ötesinde, Federal Hükümet soru anlamında herhangi bir istatistik tutmamaktadır.

Suçluların iadesi istatistikleri, suç kategorilerine göre iade işlemlerinin sayısını kaydetmektedir.

Ancak, istatistikler farklı dernek ve kuruluşlara göre kaydedilmemektedir. Manuel değerlendirme şeklinde bir veri toplama mümkün değildir.

17) Federal Hükümet, mahkemelerin ve savcılıkların 2017’den 2021’e kadar Türkiye'den bir resmi talep olmaksızın cezai soruşturma verilerin Türk makamlarına devredilmesi konusunda herhangi bir bilgiye sahip midir? Eğer öyleyse, bu durum kaç defa söz konusu olmuştur? (lütfen yıllara göre ve suçların ayrıntılarıyla birlikte bir döküm verin)

Federal Hükümet, soru anlamında istatistik tutmamaktadır. Federal Yüksek Mahkeme'deki (GBA) Federal Başsavcı, söz konusu zaman diliminde Federal Savcılık tarafından yürütülen davalarda Türkiye Cumhuriyeti'ne adli yardım talebinde bulunmuştur. Kendi istinabe mektuplarının iletimi, düzenli olarak, önceden bir başvuru olmaksızın gerçekleşir.

18) Federal Savcı Dr. Peter Frank kimin inisiyatifiyle Türkiye'ye gitmiştir? Türkiye ve Federal Hükümet seyahat planları hakkında ne zamandan beri bilgilendirildi?

Federal Başsavcının iş gezisi Türk tarafının inisiyatifiyle gerçekleşmiştir. Türk tarafı

Adalet Bakanlığını planlanan misyon hakkında 28 Şubat 2022 tarihinde bilgilendirmiştir.

19) İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım müzakereleri sırasında, Türkiye ile Alman makamları arasında adli konulara ilişkin görüşmeler veya anlaşmalar yapıldı mı?

NATO ülkelerinin Finlandiya ve İsveç'i ittifaka katılmaya davet etmesi, Türkiye’nin de dahil olduğu Madrid'deki NATO zirvesinde, sadece Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan anlaşma temelinde. Federal Almanya Cumhuriyeti müzakerelerin bir parçası değildir ve anlaşmalardan etkilenmemektedir.

20) IGFM, bu nitelikteki misyonların Türk devletinin ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu için kamuoyundan gizlenmemesi gerektiğini belirtmiştir. Federal Hükümet, "Uluslararası İnsan Hakları Topluluğu’nun" (IGFM) eleştirileri hakkında yorum yaptı mı?

"Bu nitelikteki misyonların" halktan gizlenmesi söz konusu değildir. halktan gizlenmektedir. Bununla birlikte, yalnızca güvenlik nedenleriyle bile Başsavcılık Ofisi'nin iş seyahatleri önceden duyurulmaz.Etiketler: ,
[blogger]

Author Name

Halkın Sesi TV

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.