1 mayıs açıklamalar adana alibeyköy almanya altınşehir amed amerika anadolu anadolu alevi hareketi anadolu federasyonu anadolu kültür merkezi ankara antakya antalya antep anti-emperyalist cephe armutlu armutlu haber ataşehir avcılar avrupa avusturya bağcılar bahçelievler bakırköy basın emekçileri meclisi bayrampaşa belçika belgesel beşiktaş beykoz boğaziçi bulgaristan bursa cephe milisleri çağlayan çanakkale çayan çayan mahallesi çekmece çerkezköy dağevleri denizli dersim dev-genç devrimci alevi hareketi devrimci işçi hareketi dhkc dhkc gerilla direnişler diyarbakır doğançay duyurular dünya düzce elazığ emekli meclisi esenyurt eskişehir festival filistin filmler FOSEM Fransa galatasaray gazi Gebze gençlik gerilla giresun gözaltı grup yorum gülsuyu gülsuyu gülensu gündoğdu hacı ahmet Hacıahmet hacıhüsrev halk bahçesi halk cephesi halk meclisi halkın hukuk bürosu halkın mühendis mimarları hasan ferit gedik hasköy hatay hindistan hollanda Isparta idil halk tiyatrosu idil kültür merkezi ikitelli ingiltere İngiltere istanbul isveç isviçre İsviçre işçi meclisi italya izmir kadıköy kampanyalar kamu emekçileri cephesi karadeniz kartal kazova kazova bülten kınık kıraç kocaeli kore kurslar kuruçeşme küba küçükçekmece kültür sanat kütahya lubnan malatya maltepe Maraş mardin Mektuplarımızla Tecriti Kıralım mersin muğla Muharrem Karataş munzur nurtepe okmeydanı ortaköy ömürtepe örnektepe piknik Polonya radyo röportajlar sakarya samsun sanat meclisi sarıgazi sesli okuma Sevgi Erdoğan Vefa Evi siirt silivri silvan sinop spor suriye sümerler şiir şiirler şişli taksim tavır dergisi TAYAD tekirdağ tiyatro Tokat trabzon tuzla türkiye UTMP videolar wan yalova yenibosna yeşilkent yunanistan yürüyüş dergisi Zürich

Devrimci İşçi Hareketi: Kenan Emre Üstündağ Halkını Vatanını Satmış Bir Haindir


Kenan Emre Üstündağ, Can Korkusundan Halkını Vatanını Satmış Bir Haindir ve Hiçbir Demokratik Kurumda Ve Meslek Örgütünde Barındırılmamalıdır!

 

Halkımıza ve tüm demokratik kamuoyuna, demokratik kitle örgütlerine, odalara çağrımızdır.

Kenan Emre Üstündağ halkını, vatanını, meslek(mühendis) onurunu satmış, hainleşmiş bir pisliktir. Üç kuruşluk canının derdine düşmüş, devrimcileri ve halkımızı bu uğurda kolayca harcayabilecek bir haindir.

Aşağıda Kenan Emre Üstündağ’ın kimlik bilgilerini, kayıtlı adresini ve telefon numarasını paylaşıyoruz:

Kimlik No:26717180866

Doğum Yeri: Ereğli

Doğum Tarihi: 05.03.1992

Mesleği: Mekatronik Mühendisliği

Maaşı: 7000 tl

Adresi: Altınova Orta Mah. Lego Sokak Stüdyo Lego Sitesi 1B/Kepez/Antalya

Telefon Numarası: 05537964575

E-Mail Adresi: [email protected]

 

Kenan Emre Üstündağ, 28 Ekim 2020 tarihinde halka ve devrimcilere yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 2 Kasım günü gözaltına alınıyor. Gözaltında kaldığı süre içinde ‘etkin pişmanlık yasasından faydalanmak’ istediğini söyleyip olur olmaz insanların üzerine uydurma ifadeler vererek halka ihanet suçunu işliyor. İfade verdiği insanlar ağırlıklı olarak devrimci halkın mühendis mimarlarıdır. Yani ‘rant için değil, halk için mühendislik’ anlayışını savunan, bu topraklara rüzgâr tribünlerini, su tribünlerini, Ferhat Gerçek Yürütecini, Halk Bahçesi’ni kazandırmış, depreme karşı halkı bilinçlendirme çalışmaları yapan, AKP’nin çevreyi talan edip rant için vatanımıza ucube yapılar yapmasına karşı çıkan insanların üzerine ifadeler vermiştir. Oysa ki Kenan Emre Üstündağ da bir zamanlar Halkın Mühendis Mimarları’nın bu projelerine katılmış ve bu yüzden şimdi kendisi gibi bir hain olan Berk Ercan’ın üzerine verdiği ifade nedeniyle tutuklanmıştı. O zaman Berk Ercan, yüzlerce insanın üzerine ifade vermiş, mühendislik alanında da arkadaşlarımızın ipe sapa gelmez iddialarla tutuklanmasını sağlamıştı. Kenan Emre Üstündağ’ın üzerine verdiği ifadede ise ‘Sensörlü bomba yapacaktı’ iddiasında bulunmuş ve tutuklanmasına sebep olmuştu. Yani Berk Ercan AKP’nin adaletsiz yargısı tarafından meslek örgütlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda bir fırsat olarak görülmüş ve kullanılmıştır.

Bugüne geldiğimizde ise Kenan Emre Üstündağ, AKP’nin meslek örgütlerini ve odaları tasfiye etme saldırısında kullanacağı bir maşa olacaktır. Bugün birlikte yemek yiyip su içtiği arkadaşlarını, meslek onurunu satan bir yaratık yarın da şu an kayıtlı bulunduğu TMMOB’un tasfiyesinde AKP’nin kullanışlı bir piyonu olması içten bile değildir.

Dünya üzerinde hiçbir toplumda ihanet, arkadan vurma, iki yüzlülük, riyakarlık, halk düşmanlığı meşru görülmemiştir. Bu, bizim halkımızın değerlerinde, geleneklerinde, yarattığı mücadele anlayışında da böyledir. Hainlik en büyük suçtur. Halkın gözünde hain, yaşayan bir ölüdür artık. Değer görmez, hak etmez, yok sayılır. Çünkü halka karşı suç işlemiştir, halkın çıkarlarının tersine, egemenlerin, zalimlerin maşası olmuştur. Artık halktan değildir o.

Meseleye bir de meslek örgütlerinin penceresinden bakarsak, örneğin TMMOB’in kuruluş amaçlarını inceleyelim:

‘TMMOB Yasası'nda Birliğin amaçları şöyle sıralanmıştır.

Günün gerek ve koşullarına ve mevcut olanaklara göre, yasa ve tüzük hükümleri içinde kalmak üzere, mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalışma konuları aynı ya da birbirine yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için Odalar kurmak.

Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak.

Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi, ya da yeniden konulması yolunda önerilerde bulunmak.

TMMOB, Odalarının kendi eşdeğeri kuruluşlarla kurdukları ilişkilerine paralel olarak Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu (WFEO) ve Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu (FEANI) üyesidir.

TMMOB, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları temsil etmek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak; bu amaçla mesleki alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek; bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele etmek ve bunların gereği olarak en genel anlamda bağımsız ve demokratik bir Türkiye‘nin yaratılması yönündeki çalışmalarını bütünsel bir anlayışla ve etkinleştirerek sürdürmek kararlılığındadır.’’

 

TMMOB’un internet sitesinden yaptığımız alıntıda da açık olarak görülmektedir ki, son paragrafta özellikle halkın çıkarları ve bağımsız ve demokratik bir Türkiye’nin yaratılması vurgusu ön plandadır.

AKP’nin hayali TMMOB gibi meslek örgütlerini tasfiye etmektir. Bu yüzden AKP’nin yıllardır uğraşıp da beceremediği Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları’nı tasfiye etme planını gerçekleştirmek için öncelikle Barolara yönelik bir saldırı furyası başlatmış ve sonuç olarak ‘çoklu baro’ yani baroların tasfiyesi sistemini getirmiştir. Fakat Halkın Avukatlarının mücadelesi ve direnişi bu sistemi uygulamanın önünde engel niteliğindedir. AKP’nin listesinde TMMOB ve TTB de vardır. Son dönemde TTB’ye yönelik linç kampanyaları hiç de bu gündemlerinden bağımsız ele alınamaz. Sıra TMMOB’a gelecektir. TMMOB halkımızın demokrasi mücadelesinde önemli bir mevzidir. Bu yüzden halk örgütlülüklerini tasfiye etmeye yemin içmiş bir halk düşmanı parti olan AKP’nin de doğal hedefidir. Bizler devrimci işçileri, nasıl sendikaları AKP’ye karşı savunduysak ve halihazırdaki sendikal anlayışın değişip daha kararlı halktan ve işçi sınıfından yana bir sendikal anlayışı savunuyor ve bunun için mücadele ediyorsak, bugün de TMMOB gibi meslek odalarıyla dayanışma içerisinde AKP’nin bu politikasına karşı mücadele etmeye hazırız.

Tüm bu verilerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki:

-Kenan Emre Üstündağ halkını, vatanını, meslek onurunu satmış bir haindir.

-Hainlik halk düşmanlığı yapmaktır.

-AKP gibi halk düşmanı bir partinin ‘Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları’nı tasfiye etmek istemesi anlaşılır bir tutumdur. Önemli olan bu saldırı altında Meslek örgütlerinin ne yaptığıdır.

-Kenan Emre Üstündağ halihazırda TMMOB üyesidir ve TMMOB onu üyelikten atana ya da o üyelikten istifa edene kadar üyesi olarak kalacaktır.

-Kenan Emre ‘çuvaldaki çürük elma’dır. Derhal TMMOB’dan atılmalıdır. Çürümeye ve çürüyene ses çıkarmayan bu suça ortak olur.

-Sonuç olarak da Kenan Emre Üstündağ gibi bir hainin TMMOB üyeliğinin devam etmesi, onun rahatça ‘mesleki faaliyetini yürütmesi ‘ hainleşmenin normalleşmesi sonucunu doğuracaktır. Hainliğin ve halk için mühendisliğin düşmanı olan Kenan Emre’yi içinde barındırmaya devam eden TMMOB ise AKP’nin tasfiye operasyonlarına hiç olmadığı kadar açık hale gelecektir. Sonuç TMMOB’un yok olmasıdır.

Bu yüzden biz Devrimci İşçi Hareketi olarak diyoruz ki;

Kenan Emre Üstündağ görüldüğü yerde toplumdan dışlanmalı, hainliği yüzüne vurulmalı, yüzüne tükürülmeli ve devrimcilere haber verilmelidir. TMMOB gibi meslek örgütleri ise varlığını koruyabilmek için hainliğe karşı ilkelerine dayanarak tavır almalı ve Kenan Emre Üstündağ’ı üyelikten atmalıdır.

Halka İhanet En Büyük Suçtur!

Yaşasın Halkın Mühendis Mimarları!

Çürüyene, Çürütene Vuralım, Yeni Bir Dünya Kuralım!

Devrimci İşçi Hareketi

[blogger]

Author Name

Halkın Sesi TV

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.