1 mayıs açıklamalar adana alibeyköy almanya altınşehir amed amerika anadolu anadolu alevi hareketi anadolu federasyonu anadolu kültür merkezi ankara antakya antalya antep anti-emperyalist cephe armutlu armutlu haber ataşehir avcılar avrupa avusturya bağcılar bahçelievler bakırköy basın emekçileri meclisi bayrampaşa belçika belgesel beşiktaş beykoz boğaziçi bulgaristan bursa cephe milisleri çağlayan çanakkale çayan çayan mahallesi çekmece çerkezköy dağevleri denizli dersim dev-genç devrimci alevi hareketi devrimci işçi hareketi dhkc dhkc gerilla direnişler diyarbakır doğançay duyurular dünya düzce elazığ emekli meclisi esenyurt eskişehir festival filistin filmler FOSEM Fransa galatasaray gazi Gebze gençlik gerilla giresun gözaltı grup yorum gülsuyu gülsuyu gülensu gündoğdu hacı ahmet Hacıahmet hacıhüsrev halk bahçesi halk cephesi halk meclisi halkın hukuk bürosu halkın mühendis mimarları hasan ferit gedik hasköy hatay hindistan hollanda Isparta idil halk tiyatrosu idil kültür merkezi ikitelli ingiltere İngiltere istanbul isveç isviçre İsviçre işçi meclisi italya izmir kadıköy kampanyalar kamu emekçileri cephesi karadeniz kartal kazova kazova bülten kınık kıraç kocaeli kore kurslar kuruçeşme küba küçükçekmece kültür sanat kütahya lubnan malatya maltepe Maraş mardin Mektuplarımızla Tecriti Kıralım mersin muğla Muharrem Karataş munzur nurtepe okmeydanı ortaköy ömürtepe örnektepe piknik Polonya radyo röportajlar sakarya samsun sanat meclisi sarıgazi sesli okuma Sevgi Erdoğan Vefa Evi siirt silivri silvan sinop spor suriye sümerler şiir şiirler şişli taksim tavır dergisi TAYAD tekirdağ tiyatro Tokat trabzon tuzla türkiye UTMP videolar wan yalova yenibosna yeşilkent yunanistan yürüyüş dergisi Zürich

Halkın Koçakları'nda Bolşevik Önder 'Parti İşçisi' Yakov Sverdlov Anlatıldı


Halkın Sesi Radyo, Halkın Koçakları’nda 10 Haziran Pazartesi günü yayınlanan, Bolşevik Parti Merkez Komitesi üyesi, ”Parti İşçisi” Yakov Mihayloviç Sverdlov’un anlatıldığı bölümün kaydını paylaşıyoruz.

https://halkinsesiradyo.net/index.php/2024/06/10/parti-iscisi-yakov-mihaylovic-sverdlov/

 

 

Sverdlov’un Tüm Rusya Kurucu Meclisi’ndeki Konuşması

 

İşçi Köylü Vekilleri Sovyetleri Yürütme Komitesi, bana Kurucu Meclis’i açma görevini bahşetti.

 

İşçi Köylü Vekilleri Sovyetleri Yürütme Komitesi, Kurucu Meclis’in Halk Komiserleri Sovyeti’nin aldığı tüm kararları ve hazırladığı tüm kararnameleri kabul etmesini umar.

 

Ekim Devrimi, sosyalist devrimin ateşini sadece Rusya değil, tüm ülkelerde yakmıştır. Bu ateş, tüm dünyayı saracak. Tüm ülkelerdeki emekçi sınıfların sömürücülerine karşı tıpkı Ekim ayında Rus işçi sınıfının ve köylülüğünün ayaklandığı gibi ayaklanacağı günler yakındır.

 

Kurucu Meclis içerisinde emekçi halkın hakiki temsilcilerinin bir araya geldiğine hiç şüphe yok. Bu temsilciler, bugün sovyetlere sınıfsal imtiyazlardan kurtulması konusunda yardım etmelidirler. İşçi köylü temsilcileri, emekçi halkın üretim kaynaklarına ve araçlarına sahip olma, egemen sınıfların mümkün olan her yoldan emekçi halkı sömürmesine imkân veren mülkiyete sahip olma hakkını tanımışlardır.

 

Tıpkı üretim araçlarından ve kaynaklardan mahrum olan insanları özgürce sömürme hakkını dile getiren İnsanların ve Yurttaşların Hakları Beyannamesi’ni hazırlayan Fransız burjuva devrimi, o Büyük 1789 Devrimi gibi bugün de bizim Rusya’da gerçekleştirdiğimiz sosyalist devrimimiz kendi beyannamesini ortaya koymalıdır.[2] Merkez Yürütme Komitesi, halkın çıkarlarını temsil ettiğini varsaydığımız Kurucu Meclis’in şimdi okuyacağım beyannameyi onaylamasını umut eder.

 

İşçi Asker ve Köylü Vekilleri Sovyetleri Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi adına aşağıdaki başlıkları öneri olarak sunuyorum:

 

1. Rusya, işçi, asker ve köylü vekilleri sovyeti cumhuriyetidir. Merkezde ve şehirlerde tüm iktidar Sovyetlere aittir.

 

2. Sovyet Rusya Cumhuriyeti, Sovyet ulusal cumhuriyetler federasyonu olarak, özgür ulusların özgür birliğini temel alır.

İnsanın insanı sömürüsünü ortadan kaldırma, toplumun sınıflara ayrıştığı koşulları tümüyle yok etme, sömürücülerin acımasız baskılarına son verme, sosyalist bir toplum kurma ve tüm ülkelerde sosyalizmin zafere ulaşmasını sağlama gibi temel hedefleri belirlemiş olan Kurucu Meclis, aşağıdaki hususları karara bağlar:

1. Toprağın toplumsallaştırılması için topraktaki özel mülkiyet kaldırılır ve tüm topraklar kamu malı ilân edilerek, tek kuruş tazminat ödenmeksizin, arazi kullanımını eşit kılma ilkesi uyarınca, köylülere teslim edilir. Devlet açısından önemli olan tüm ormanlar, madenler ve su kaynakları yanında, tüm büyükbaş hayvanlar ve çiftlik araç gereçleri, tüm malikaneler ve tarım işletmeleri ulusun mülkü ilân edilir.

2. İşçi kontrolü ve Ulusal Ekonomi Yüksek Konseyi ile ilgili sovyetlerce çıkartılmış kanunlar onaylanıp, emekçilerin sömürücüler karşısında sahip olduğu iktidar güvence altına alınarak, fabrikaların, tesislerin, madenlerin, demiryollarının, üretimle ve ulaştırmayla alakalı tüm araçların mülkiyeti sovyet işçi köylü cumhuriyetine devredilir.

3. Emekçi kitlelerin sermayenin boyunduruğundan kurtulmasının bir aracı olarak tüm bankaların işçi köylü devletinin mülkiyetine geçişine onay verilir.

4. Herkese çalışma yükümlülüğü getirilir, toplumdaki asalak kesimler tasfiye edilir, ekonomi örgütlenir.

5. Emekçi kitlelerin iktidarı eksiksiz ve bütünlüklü olarak işlesin, sömürücülerin yeniden iktidar tesis etme imkânları ortadan kaldırılsın diye emekçiler silâhlandırılır, sosyalist işçi köylülerin kızıl ordusu kurulur, mülk sahibi sınıflar tümüyle silâhsızlandırılır.

Kurucu Meclis, insanlığı bu son savaşın ve yaşanan tüm savaşların suçlusu olan, toprağı kana belemiş mali sermaye ile emperyalizmin pençelerinden kurtarma konusunda kararlı olduğunu ve bu mücadelesi konusunda asla tavizde bulunmayacağını beyan eder. Kurucu Meclis, Sovyet hükümetinin gizli anlaşmalardan çekilme, savaşan ülkelere ait ordulardaki işçi ve köylüler arasında dünya genelinde kardeşleşmeyi sağlayacak süreci örgütleme ve devrimci tedbirler aracılığıyla ve ne pahasına olursa olsun, ulusların kendi kaderlerini özgürce tayin etme hakkı temelinde, ilhakı veya tazminatsız halklar arasında demokratik barışı tesis etme amacını güden politikasını tümüyle onaylar.

Bu amaç doğrultusunda, Kurucu Meclis, Asya’da, en genelde sömürgelerde ve küçük ülkelerde on milyonlarca insanı boyunduruk altına almak suretiyle sömürücüleri zengin eden burjuva medeniyetinin barbar politikalarından tümüyle kopma çağrısı yapar.

Kurucu Meclis, Halk Komiserleri Konseyi’nin Finlandiya’ya tam bağımsızlık vermeyi, İran’daki askerlerin çekilmesini ve Ermenistan’ın kaderini tayin etme özgürlüğünü tanımayı öngören politikasını selamlar.[3]

Kurucu Meclis, çar hükümetinin borçlarını hükümsüz kılan (ortadan kaldıran) sovyet kanununu uluslararası bankalara ve mali sermayeye indirilmiş ilk darbe olduğunu düşünür. Kurucu Meclis, sovyet hükümetinin sermayenin boyunduruğuna karşı beynelmilel işçilerin gerçekleştirdiği başkaldırının tam anlamıyla zafere ulaşana dek yolundan ayrılmayacağından emindir.

Halkın henüz sömürücülere karşı kitle olarak ayaklanmadığı, sömürücülerin kendi sınıfsal imtiyazlarını güçlü bir şekilde savunacaklarını bilmediği, sosyalist bir toplumun kurulması konusunda henüz pratik tek bir adım bile atmadığı Ekim Devrimi öncesi dönemde hazırlanmış seçim listeleriyle belirlenmiş olan Kurucu Meclis, sovyet iktidarına resmiyette bile olsa karşı çıkmanın alabildiğine yanlış olduğunu düşünür.

Bugün Kurucu Meclis, halkın sömürücülere karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadele sürecinde tek bir sömürücünün hükümet kurumlarında herhangi bir mevkiye gelmemesini önerir. İktidar, tümüyle ve sadece emekçi kitlelere ve onların yetkili temsilcileri olan işçi asker ve köylü vekilleri sovyetlerine ait olmalıdır.

Sovyet iktidarını ve Halk Komiserleri Konseyi’nin kararlarını destekleyen Kurucu Meclis, toplumun sosyalist inşası için belirlenmiş radikal ilkelerin açıklanması ile sınırlı olduğunu kabul eder.

Buna ek olarak, tüm Rusya’daki ulusların emekçi sınıflarının hakiki manada hür ve gönüllülük esası üzerine kurulu, kalıcı ve eksiksiz birliğini sağlama mücadelesinde Kurucu Meclis, kendisini Rusya sovyet cumhuriyetleri federasyonu ile ilgili temel ilkeleri belirlemekle sınırlar, federal hükümete ve diğer tüm federal sovyet kurumlarına katılma koşullarını belirleme, katılıp katılmayacakları konusunda bağımsız bir biçimde karar alma yetkisini her bir ulustaki işçi köylülerin oluşturduğu yetkili sovyet kongrelerine bırakır.

İşçi Asker ve Köylü Vekilleri Sovyetleri Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi’nin verdiği yetkiyle Kurucu Meclis’in açıldığını ilân ediyorum. Şimdi başkanın seçilmesini öneriyorum. [Salonun solundan bir ses yükselir: “Yoldaşlar Enternasyonal!” Hep bir ağızdan Enternasyonal söylenir. Ardından gene sol taraftan bir ses işitilir: “Yaşasın İşçi Köylü Asker Vekilleri Sovyetleri! Tüm iktidar sovyetlere!” Bunun üzerine sağ taraftan biri şu şekilde cevap verir: “Tüm iktidar Kurucu Meclis’e!”]

Etiketler:
[blogger]

Author Name

Halkın Sesi TV

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.